Consells

Problemes intestinals

/

Els problemes intestinals moltes vegades són originats per la quantitat de pèl que el gat pot arribar a ingerir de tal forma que se li creï un tap el qual obstrueixi la via fent que el gat tingui problemes per ingerir el menjar.